Zaczynamy współpracę z jedną z najlepszych kancelarii księgowych

Po długich poszukiwaniach, rozmowach i negocjacjach, zdecydowaliśmy powierzyć obsługę naszej firmy prestiżowej warszawskiej kancelarii doradztwa księgowego i podatkowego MDDP Sp. z o.o. sp. k. Specjaliści z MDDP zajmą się kompleksowym rozliczaniem naszych transakcji na rynkach akcyjnych i giełdach derywatów, a także reprezentowaniem nas przed krajowymi instytucjami nadzoru oraz comiesięczną wyceną wartości netto akcji wyemitowanych przez […]

Wspólnicy zawiązują umowę spółki Hudson Hill Trust S.A.

7 września 2018 roku w kancelarii notarialnej Edyty Niemirskiej i Agaty Redlickiej-Skupińskiej przy ul. Wilczej 33 w Warszawie zawiązana została umowa powołania spółki akcyjnej Hudson Hill Trust S.A. Od tego czasu spółka prowadzić może pełną działalność operacyjną i gospodarczą. Jednocześnie aktem notarialnym przyjęty został statut spółki regulujący wszystkie najważniejsze kwestie jej działalności. Najważniejsze ustalenia: 51%[…..]