Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Z uwagi na wejście w życie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) w związku z art. 43 Ustawy z dnia 15 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 (Dz.U.2020.875), dnia […]

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2020

Zarząd Hudson Hill Trust Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 września 2020 r., godz. 10.00.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej „Edyta Niemirska, Agata Redlicka-Skupińska s.c.” przy ul. Wilcza 33 lok.23, 00-544[…..]

Bijemy benchmark nawet w trakcie światowej pandemii

Jeden z największych giełdowych krachów i jedna z największych recesji gospodarczych naszych czasów jest okresem próby dla każdego podmiotu aktywnie inwestującego na międzynarodowych rynkach finansowych. My z tej próby wychodzimy z tarczą. Wartość akcji naszej spółki w każdym miesiącu trwania pandemii zachowywała się o wiele lepiej niż szeroki indeks giełdowy, dzięki czemu dzisiaj jesteśmy już na[…..]

Zaczynamy współpracę z jedną z najlepszych kancelarii księgowych

Po długich poszukiwaniach, rozmowach i negocjacjach, zdecydowaliśmy powierzyć obsługę naszej firmy prestiżowej warszawskiej kancelarii doradztwa księgowego i podatkowego MDDP Sp. z o.o. sp. k. Specjaliści z MDDP zajmą się kompleksowym rozliczaniem naszych transakcji na rynkach akcyjnych i giełdach derywatów, a także reprezentowaniem nas przed krajowymi instytucjami nadzoru oraz comiesięczną wyceną wartości netto akcji wyemitowanych przez[…..]