TOMASZ TRELA
Członek Zarządu

TOMASZ TRELA

Pomysłodawca i inicjator całego przedsięwzięcia. Ekspert od strategii hedgingowych i rynku derywatów. Jeden z nielicznych w Polsce specjalistów od zaawansowanych instrumentów pochodnych, czyli opcji. Posiada duże doświadczenie nie tylko na amerykańskich, ale także na azjatyckich parkietach finansowych, gdzie operuje poprzez swoją hongkońską firmę inwestycyjną.

Przez niemal dekadę związany był ze spółkami skarbu państwa z branży farmaceutycznej, dla których prowadził działania z zakresu public relations i public affairs. W 2013 roku uruchomił w Polsce własną działalność doradczą, a rok później stworzył w Dubaju międzynarodową firmę konsultingową, która z powodzeniem pomagała swoim klientom prowadzić portfele o wartości wielu milionów dolarów. Ostatnio pracował dla jednego z polskich domów maklerskich, dla którego zaprojektował unikalny autorski program inwestycyjny o nazwie „Prometheus”.

Od 2017 roku jest także dyrektorem generalnym brytyjskiej spółki analitycznej Hudson Hill Associates Ltd., a od 2019 roku prezesem amerykańskiego funduszu Dog Eat Dog Venture Capital LLC inwestującego w przedsięwzięcia pozagiełdowe z całego świata.

ADAM ŁUKASZEWSKI
Członek Rady Nadzorczej

ADAM ŁUKASZEWSKI

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracował dla jednej z największych kancelarii prawniczych na świecie, gdzie zajmował się, m.in. nieruchomościami komercyjnymi, badaniami due dilligence oraz projektami pozyskiwania finansowania, a także świadczył obsługę prawną dla największych podmiotów rynku bankowego oraz deweloperskiego.

Jednocześnie od ponad siedmiu lat aktywnie zajmuje się inwestycjami giełdowymi prowadzonymi na własny rachunek. Posiada duże doświadczenie zwłaszcza na rynku walutowym, ale także na rynku kontraktów terminowych, akcji i obligacji. Obecnie specjalizuje się w instrumentach pochodnych, a w praktyce tradingu kieruje się podstawowymi zasadami rynku trendowego.

Swoją wiedzę oraz doświadczenie prawnicze wykorzystuje, aby wspierać proces rozwoju Hudson Hill Trust S.A.

JAROSŁAW JAŚKIEWICZ
Członek Rady Nadzorczej

JAROSŁAW JAŚKIEWICZ

Absolwent Politechniki Łódzkiej oraz Coventry University, na co dzień mieszkający w Wielkiej Brytanii. Zbudował i prowadzi w pełni zdalną firmę świadczącą usługi z zakresu e-commerce dla innych podmiotów. Wraz z własnym międzynarodowym zespołem zapewnia wielomilionowe przychody swoim klientom.

Na światowych rynkach akcyjnych inwestuje już od wielu lat, z powodzeniem bazując na analizie fundamentalnej i na wiedzy geopolitycznej. Wstępną analizę spółek przeprowadza przy użyciu autorskiego oprogramowania bazującego na kilkudziesięciu różnych wskaźnikach oceniających fundamenty spółki oraz przewartościowanie lub niedowartościowanie akcji. Finalną selekcję przeprowadza jednak szczegółowo ręcznie w celu redukcji pomyłki do minimum. Preferuje inwestycje długoterminowe, mając na uwadze cykliczność rynków. Swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia biznesu oraz inwestowania będzie wykorzystywał w firmie do przeprowadzania wyceny aktywów oraz analizy poszczególnych gospodarek i sektorów.

KRZYSZTOF BERNDT
Członek Rady Nadzorczej

KRZYSZTOF BERNDT

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Business Centre College w Kopenhadze. Autor strategii rozwoju biznesu dla międzynarodowych podmiotów z branży farmaceutycznej. Wieloletni doradca, a następnie prezes zarządów spółek skarbu państwa, które za jego kadencji optymalizowały sprzedaż, wprowadzały na rynek świeże linie produktów i uruchamiały nowe kierunki eksportu, co w efekcie znacznie zwiększało przychody ze sprzedaży. Jednym z jego największych osiągnięć jest doprowadzenie do pomyślnej prywatyzacji Polfy Warszawa S.A.

W Hudson Hill Trust S.A. będzie nadzorował rozwój firmy oraz rozbudowę jej struktur, a także doradzał przy tworzeniu wieloletniej strategii biznesowej oraz przy wprowadzaniu na rynek nowych usług. Prywatnie jest zwolennikiem inwestycji alternatywnych, głównie w metale szlachetne, sztukę, zabytkowe samochody czy nieruchomości.