luty 2021


Zamykamy rekordowy rok

Spółka z działalności inwestycyjnej wypracowała zysk wynoszący niemal 30% (rekord), osiągnęła przychód na poziomie 2.5 mln zł (rekord) oraz zwiększyła poziom swoich płynnych aktywów do 7.1 mln zł (rekord).

grudzień 2020


Przyjmujemy nowych akcjonariuszy

W grudniu 2020 roku dokonaliśmy kolejnej emisji nowych serii akcji, dzięki czemu do spółki dołączyło trzech nowych akcjonariuszy, a poziom kapitału operacyjnego przekroczył siedem milionów złotych.


maj 2020

Pozytywnie przechodzimy audyt

W maju 2020 roku spółka pozytywnie przechodzi swój pierwszy audyt związany z badaniem poprawności sprawozdania finansowego za lata 2018-2019. Biegły nie ma żadnych uwag co do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

październik 2019

Podnosimy kapitał zakładowy

W październiku 2019 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego i zapasowego firmy, który teraz wynosi pięć milionów złotych.

wrzesień 2018

Powstaje polska spółka akcyjna

7 września 2018 roku oficjalnie w formie aktu notarialnego zawiązana zostaje umowa spółki Hudson Hill Trust S.A. Od tego momentu firma prowadzić może pełną działalność operacyjną na terytorium RP. 

czerwiec 2018

Decyzja o wejściu na polski rynek

Wbrew początkowym planom, zrezygnowaliśmy z pomysłu na prowadzenie działalności w Polsce poprzez zagraniczne struktury. Po wielu konsultacjach z prawnikami oraz doradcami podatkowymi, doszliśmy do wniosku, że początkowo efektywniej będzie prowadzić działalność w Polsce za pośrednictwem w pełni polskiego podmiotu.

listopad 2017

Pojawia się marka Hudson Hill

8 listopada 2017 roku przez brytyjski Companies House zarejestrowana zostaje firma Hudson Hill Associates Ltd. Nazwa firmy pochodzi od nieoficjalnego określenia osiedla Riverdale, które zlokalizowane jest na Bronksie w Nowym Jorku. To tam podczas pewnego spotkania dwa lata temu powstał pomysł założenia brytyjsko-amerykańskiej spółki inwestycyjnej.