Gdzie i w co inwestujemy?

Pieniądze należące do spółki i jej akcjonariuszy aktywnie pomnażamy, lokując je w instrumenty inwestycyjne (akcje, obligacje, opcje, kontrakty, waluty) notowane na światowych rynkach finansowych.

Każdego dnia trzymamy rękę na pulsie

Aktywnie, ale bezpiecznie. W ten sposób dzień po dniu staramy się lokować i pomnażać własny kapitał przy wykorzystaniu najbardziej zaawansowanych instrumentów finansowych, które dostępne są na publicznych giełdach całego świata.

Dlatego nieustannie monitorujemy sytuację geopolityczną i gospodarczą, od Indii po Australię, aby wyszukiwać unikalne okazje inwestycyjne. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieją się rzeczy istotne dla całych ekonomii. Śledzimy wybory prezydenckie i parlamentarne; obserwujemy sytuację wewnętrzną w krajach o niskiej stabilności politycznej; przyglądamy się bilansom pojedynczych rządowych budżetów i bilateralnym umowom handlowym; obserwujemy transformacje ustrojowe oraz przypatrujemy się zachodzącym zmianom legislacyjnym. A wszystko po to, aby trzymać rękę na pulsie i być w stanie na bieżąco rozpoznawać, a następnie typować miejsca, w których warto dzisiaj zainwestować.

Pomimo tego, iż stosujemy podejście top-to-bottom, czyli naszą analizę zaczynamy od całych gospodarek, następnie schodząc na poziom poszczególnych sektorów, to finalnie kończymy oczywiście na badaniu pojedynczych spółek. Sprawdzamy ich stabilność finansową i fundamenty biznesu; audytujemy sprawozdania finansowe i przepływy pieniężne; rozkładamy na czynniki pierwsze działania, oferowane produkty i składy zarządów. Dzięki temu jesteśmy w stanie wyselekcjonować te branże i tych uczestników danych sektorów, którzy charakteryzują się ponadprzeciętnym potencjałem rozwojowym na przyszłość.

W naszym researchu i analizie posługujemy się pomocą lokalnych ekspertów oraz korzystamy z komercyjnych raportów analitycznych, ale najczęściej bazujemy na przeprowadzaniu tzw. OSINT (open-source intelligence), czyli wywiadu gospodarczego opartego o źródła jawne. Tak zebrane, pozyskane lub nabyte informacje są przez nas analizowane i kompilowane, aby finalnie wyciągnąć wnioski, na podstawie których jesteśmy w stanie dokonać rzeczywistych inwestycji.