Jakich reguł się trzymamy?

Nasza żelazna zasada to dywersyfikacja. Zarówno jeśli chodzi o profil działalności, jak i o strategie inwestycyjne, które będziemy stosowali w celu pomnażania kapitału ulokowanego w spółce.

Zasada rozproszenia ryzyka

Jesteśmy zdania, że stawianie wszystkiego na jedną kartę faktycznie może pomóc szybko pomnożyć nasz kapitał, ale to jednak skrupulatna dywersyfikacja i rozsądek pozwolą nam ten kapitał zachować przez dłuższy czas.

Dlatego konstruujemy portfolio nie tylko w oparciu o dywersyfikację sektorową czy geograficzną, ale także o dywersyfikację klas aktywów oraz charakterystyk stosowanych strategii inwestycyjnych. Równocześnie staramy się wprowadzać w życie podejścia odznaczające się ujemną korelacją, aby stworzyć dla kapitału spółki naturalny organiczny system hedgingowy.

Dwa główne systemy, które stosujemy to:

 • Inwestycje długoterminowe
  Podstawą alokacji naszego kapitału jest zakup akcji wartościowych międzynarodowych spółek z poszczególnych sektorów, które wykazują ponadprzeciętny potencjał na przyszłość. Wszystkie spółki muszą charakteryzować się silnymi fundamentami, stabilną sytuacją finansową, dużą dynamiką zwiększania przychodów oraz znacznym niedowartościowaniem w stosunku do swojej wewnętrznej wartości.
 • Inwestycje krótkoterminowe

  Zbiór strategii komplementarnych, które zazwyczaj nie uwzględniają sytuacji fundamentalnej spółek, ani nie biorą pod uwagę ich wartości. Prowadzimy przede wszystkim strategie opcyjne z kategorii tzw. short volatility, a także arbitraż na towarach i surowcach (wykorzystujący choćby dywergencje w notowaniach cen różnych rodzajów ropy) oraz inne strategie możliwe do zaimplementowania, np. na rynkach walutowych, w tym tzw. momentum trading.

Najważniejsze zasady

Dostęp do pełnej polityki inwestycyjnej posiadają wyłącznie nasi akcjonariusze, jednak na ogólne zasady, którymi się kierujemy, składają się:
 • Strategie  – Żadna pojedyncza strategia nie może stanowić więcej niż 35% portfela
 • Ryzyko – Maksymalne dopuszczalne ryzyko z jednej transakcji wynosi 1% portfela
 • Wielkość – Pojedyncza pozycja w portfelu nie może stanowić więcej niż 3% kapitału
 • Opcje – Do kupowania i sprzedawania aktywów używamy opcji
 • Hedging – Zabezpieczamy każdą transakcję przy użyciu derywatów, jeśli to możliwe
 • Checklista – Każde otwarcie pozycji musi być poprzedzone wypełnieniem checklisty
 • Kontrola – Zawarcie transakcji musi zostać zaakceptowane przez drugą osobę
 • Timing – Wejście na rynek będzie poprzedzane analizą techniczną
 • Ewakuacja – Przed zawarciem transakcji opracowujemy plan ratunkowy
 • Monitoring – Wszystkie otwarte pozycje monitorujemy każdego dnia i aktywnie zarządzamy w celu ich kalibracji zgodnie z przyjętą strategią i założeniami inwestycyjnymi