Wspólnicy zawiązują umowę spółki Hudson Hill Trust S.A.

7 września 2018 roku w kancelarii notarialnej Edyty Niemirskiej i Agaty Redlickiej-Skupińskiej przy ul. Wilczej 33 w Warszawie zawiązana została umowa powołania spółki akcyjnej Hudson Hill Trust S.A.

Od tego czasu spółka prowadzić może pełną działalność operacyjną i gospodarczą. Jednocześnie aktem notarialnym przyjęty został statut spółki regulujący wszystkie najważniejsze kwestie jej działalności.

Najważniejsze ustalenia:

  • 51% akcji przypada Tomaszowi Treli, 39% akcji przypada Jarosławowi Jaśkiewiczowi, 10% akcji przypada Adamowi Łukaszewskiemu
  • Wszyscy wspólnicy otrzymują podwójne prawa głosu i mają niezbywalne prawo do powoływania członków Rady Nadzorczej
  • W skład Zarządu powołani zostają: Tomasz Trela i Adam Łukaszewski
  • W skład Rady Nadzorczej powołani zostają: Jarosław Jaśkiewicz, Krzysztof Berndt, Joanna Niewiadomska
  • Poza podwójnym prawem głosu i możliwością powoływania członków Rady Nadzorczej akcjonariusze założyciele nie mają żadnych dodatkowych praw ponad pozostałych akcjonariuszy
  • Spółka przez pierwsze dwa lata nie będzie wypłacała dywidendy, lecz cały zysk zostanie reinwestowany

Pełna treść statutu znajduje się do pobrania pod tym linkiem.

Kolejnym etapem jest zarejestrowanie firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym, założenie rachunków bankowych, uruchomienie kont brokerskich, zgłoszenie firmy do Urzędu Skarbowego oraz pozostałych instytucji. Pełna działalność operacyjna powinna rozpocząć się pod koniec 2018 roku.

LEAVE REPLY